home  |  kontakty  |  sodexo.sk
Mnoho výhod
jedným ťahomStravovacia karta
Gastro Pass CARD


Moderný platobný nástroj,
ktorý je elektronickou obdobou
stravovacích poukážok.

Stravovacia karta Gastro Pass CARD

Moderný platobný nástroj, ktorý je elektronickou obdobou
stravovacích poukážok.

Výhody karty Gastro Pass CARD pre firmy/živnostnikov

 • ročne si môžete dať až 900 EUR do nákladov
 • neplatíte za doručenie
 • v prípade straty, stravovaciu kartu zablokujete, prostriedky na nej zostanú
 • kartu môžete objednať on-line
 • kredit na stravovaciu kartu dobijete jednoducho cez kartovú aplikáciu

Výhody karty Gastro Pass CARD pre používateľov

 • platíte presnú čiastku
 • nie ste obmedzení minimálnou výškou transakcie
 • svoje prostriedky na stravovacie karte máte chránené PIN kódom
 • v prípade straty či odcudzenia stravovaciu kartu zablokujete a o svoje
  prostriedky neprídete

 

home  |  kontakty  |  sodexo.sk
Design: Jana Rennerová   |  Realizace: DATOR3 Services, a.s. Copyright © 2009, Sodexo Pass  |  www.sodexo.sk

GASTRO PASS karta sa stala pre mnohých našich klientov obľúbeným nástrojom, ktorý však, vzhľadom k pripravenosti trhu, predbehol svoju dobu.

Technická komplexnosť riešenia, spolu s obmedzeniami ako počet terminálov v prevádzkach, v súčasnosti príliš limitujú potenciál tohto progresívneho produktu. Zložitosť procesov, z ktorých viacero nie je pod našou priamou kontrolou, spôsobuje, že nie je možné s týmto produktom zabezpečiť vysokú spokojnosť našich klientov, ktorá je pre nás štandardom pri systéme zabezpečenia stravovania prostredníctvom GASTRO PASS stravovacích poukážok.

Preto sme sa po dôkladnom zvážení rozhodli GASTRO PASS kartu zo slovenského trhu stiahnuť. Naďalej však chceme vyvíjať inovácie na trhu zamestnaneckých benefitov a veríme , že niekedy v budúcnosti nám zrelosť trhu umožní opätovne zaradiť inovatívne riešenie stravovania - GASTRO PASS kartu, do produktového portfólia Sodexo.

Projekt Gastro Pass CARD bol pozastavený a v súčasnej dobe nie sú karty Gastro Pass CARD ponúkané. V prípade záujmu o stravovacie poukážky Gastro Pass nás kontaktujte na info.sk@sodexo.com alebo na tel. čísle 02/50 10 6111

Ďakujeme

Váš Sodexo tím